Mother's Day Story

Mother's Day, który jest obchodzony w Poland 26 house, reaches starożytnych times Greków i Rzymian. Jest ściśle związany z the cult of mother goddesses, which were symbols of fertility and fertility. Zwyczaj oddawania szacunku matkom powrócił w XVI wieku w Anglii i nazywał się „Niedzielą u Matki” (Mothering Sunday), the day was initially celebrated with a visit to the cathedral, where all mothers were prayed for. Adult children visited their family homes. "Sunday at Mother's" fell on the fourth Sunday of Lent. Dzień ten był free from work. Do tradycji należało składanie mamie drobnych gifts, flowers, sweets. In return, mom blessed her baby. This custom lasted until the 19th century, and it was celebrated again after World War II. W Polsce Dzień Matki po raz pierwszy obchodzono w 1923 year in Krakow.

W United States Dzień Matki ma nieco inną historię. W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy (Mother’s Work Days), while from 1872 Julia Ward Howe (famous American social activist, political activist and writer) zaczęła popularyzować Mothers' Day for Peace(Mother’s Day for Peace). Ann Marie Revves Jarvis' daughter, Ann Jarvis udało się ustanowić w 1905 year Mother's Day. Wraz z upływem czasu święto to rozpowszechniło się na całe USA. W 1914 year, the US Congress recognized Mother's Day, which falls on the second Sunday of May, for a national holiday.