Ważne obowiązki świadków

Ważne obowiązki świadków

Wybór świadka i świadkowej to ważna decyzja, bowiem osoby te swoim podpisem potwierdzają zawarcie przez nas związku małżeńskiego. Zanim jednak poprosimy kogoś na zostanie naszym świadkiem lub świadkową, warto zastanowić się, jakie obowiązki wiążą się z tym zaszczytnym mianem.

Najważniejszym momentem roli świadka jest uroczystość ślubna, kiedy, jak wspomniano, składają oni swoje podpisy pod podpisami małżonków na dokumentach potwierdzających zawarcie ślubu. Po ślubie świadkowie towarzyszą młodym podczas wręczania prezentów, przejmują od nich kwiaty i upominki, a także koperty z życzeniami i gotówką. Często do obowiązków świadka należy także opieka nad zebranymi pieniędzmi. W trakcie podróży do lokalu, świadek dba o to, by podróż przebiegała w sposób niezakłócony. W przypadku ewentualnych „bram”, rozdaje alkohol i cukierki (zależnie od zwyczaju). Świadek powinien również być przygotowany na każdą okoliczność, która mogłaby zdarzyć się państwu młodym. W kieszeniach świadka powinny się znaleźć igły i nici, plastry, tabletki przeciwbólowe i wszystko to, co może przyjść mu do głowy, a co stanie się przyda się w przypadku niespodziewanych wypadków. Podczas trwania przyjęcia weselnego często rola świadka polega na dbanie o odpowiednią ilość alkoholu na stołach gości, a także ewentualnym ich zabawianiu (jeśli roli tej nie przejął didżej). Cały czas świadek powinien czuwać nad tym jak pracuje zespół (czy didżej), oraz nad jakością pracy kelnerów (choć nie jest ich przełożonym wszelkie uwagi negatywne powinien zgłaszać właścicielowi). Jaka jest rola świadkowej? Powinna być zawsze uśmiechnięta i we wszystkim pomagać pannie młodej. Świadek i świadkowa aktywnie uczestniczą w całym przyjęciu weselnym, powinni uśmiechem i przykładem zachęcać gości do dobrej zabawy. Często uczestniczą oni również w oczepinach, w trakcie których pomagają państwu młodym. Należy także pamiętać, że świadkowie nie powinni opuszczać przyjęcia weselnego przed młodą parą, ale zadbać o odpowiednie zakończenie zabawy i pożegnanie wszystkich gości.

Współcześnie coraz częściej zdarza się, że obowiązki świadków ograniczają się jedynie do złożenia podpisów na dokumentach ślubnych i asystowaniu młodym podczas wręczaniu prezentów. Całą resztą zajmują się natomiast kelnerzy, czy też wynajęty didżej albo menedżer restauracji (szerzej – osoba odpowiedzialna za organizację wesela w danym lokalu). W momencie, gdy wybierzemy świadków warto porozmawiać z nimi na temat ich ewentualnych obowiązków, tak by wiedzieli oni czym powinni lub mogą się zajmować.