Oświadczyny i Zaręczyny – dawniej i obecnie

Oświadczyny i Zaręczyny – dawniej i obecnie

 Nie było zaręczyn bez oświadczyn…

Oświadczyny są uroczystym poinformowaniem rodziców dziewczyny o zamiarze wstąpienia z nią w związek małżeński. Jak się to odbywa? – mężczyzna w odświętnym stroju …