„KALENDARZ WIECZNY”

„KALENDARZ WIECZNY”

Nie wiemy, kiedy uchwalony zostanie i wprowadzony „uniwersalny” czy „światowy” kalendarz. Zapewne nie nastąpi to szybko. Biorąc to pod uwagę, proponujemy Wam „kalendarz wieczny”. Umożliwi on każdemu orientację zarówno w czasie przeszłym, jak …

„Uniwersalny” czy „światowy”?

„Uniwersalny” czy „światowy”?

Krytyka kalendarza gregoriańskiego narastała. Trwała przez wiele wieków, ale szczególne jej nasilenie przypadło na wiek XIX i nasze stulecie.

Powstało wiele projektów reformy. Reformy — trzeba to podkreślić — „wewnętrznej”, bo wszyscy projektodawcy uważali, że ta 26-sekundowa …

Kalendarz rewolucyjny

Kalendarz rewolucyjny

Pierwszego zamachu na kalendarz gregoriański dokonała Rewolucja Francuska. Z inicjatywy matematyka, G. Romme’a, Konwent powołał specjalną komisję dla opracowania nowego kalendarza, zrywającego całkowicie z obowiązującym dotychczas kalendarzem „papieskim”. Nowy kalendarz, opracowany przez matematyków (Romme’a i Monge’a) i astronomów …

DOŚĆ AMBARASU, CZYLI… CO DALEJ?

DOŚĆ AMBARASU, CZYLI… CO DALEJ?

Obowiązujący dziś w większości krajów świata kalendarz gregoriański nie ma opinii „najlepszego z możliwych”. Już w chwili jego ogłoszenia wywoływał zresztą różne zastrzeżenia. Co prawda, raczej ze względów religijnych. Kwestionowali go jednak i niektórzy uczeni.…

Czas „prawdziwy”, „średni” i „strefowy”

Czas „prawdziwy”, „średni” i „strefowy”

Wynalazek wahadła i balansu ze spiralą umożliwiły w końcu XVIII w. pomiar czasu z dokładnością do sekundy. A więc minęła epoka zegarów z jedną — godzinową — wskazówką. Wszystkie zegary — kieszonkowe, domowe i wieżowe …

Zegary wahadłowe

Zegary wahadłowe

Następnym, ważnym osiągnięciem w technice zegarowej stał się zegar wahadłowy, skonstruowany w 1656 r. przez holenderskiego uczonego, Christiana Huygensa (1629—1695).

Był to zupełnie nowy typ czasomierza, odznaczający się dużą dokładnością. Wahadło bowiem odchyla się równomiernie, powodując równomierne obracanie …