Formalności związane ze ślubem

Formalności związane ze ślubem cywilnym

Ślub cywilny jest forma zawarcia związku małżeńskiego z punkty widzenia prawa. To po tym ślubie małżeństwo uznawane jest przez wszelkiego typu organy administracyjne oraz urzędy.

Ślub cywilny jest forma zawarcia