Ślub kościelny

Ślub kościelny

Ślub kościelny najczęściej jest zawierany w parafii panny młodej lub pana młodego. Można jednak wziąć ślub także w innym kościele. Wzięcie ślubu w innej parafii wymaga zgody własnej parafii i uzyskania tzw. Licencji na ślub. Jednak te formalności załatwia duchowny, który będzie Wam tego ślubu udzielał.

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne),
 • zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu),
 • świadectwa nauki religii,
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii,
 • zaświadczenia o spowiedzi.

Terminy:

 • 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu (czasami należy tę datę potwierdzić w wyznaczonym przez księdza terminie).
 • 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu i świadectwa nauki religii. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach Młodych głoszone są zapowiedzi. Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi. W tym samym czasie należy rozpocząć uczęszczanie na kurs przedmałżeński (kurs trwa do 10 tygodni).
 • 2 miesiące przed ślubem należy zacząć spotkania w poradni rodzinnej (mogą trwać nawet 6 tygodni).
 • Dzień przed ślubem po raz drugi przystępujemy do sakramentu spowiedzi.
 • W dniu ślubu należy dostarczyć zaświadczenia o spowiedzi.

Opłaty:

 • za udzielenie ślubu obowiązuje opłata – „co łaska”,
 • dodatkowe opłaty pobierane są przy wypisywaniu zaświadczeń o bierzmowaniu oraz metryk chrztu

Przebieg ceremonii:

W uroczystym dniu ślubu państwo młodzi oraz świadkowie składają podpisy w odpowiednich miejscach zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, na trzech egzemplarzach, które podpisuje również kapłan. Trzeba pamiętać, żeby w tym dniu przyjechać do Kościoła kilka minut wcześniej, by spokojnie dograć wszystkie formalności w zakrystii.

Po homilii następuje obrzęd zawarcia małżeństwa. Wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem, który zwracając się do nich po imieniu zadaje im następujące pytania:

(Imię i imię) czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
Narzeczeni odpowiadają: Chcemy.
Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?
Narzeczeni: Chcemy.
Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy.

Następnie wszyscy zebrani śpiewają stojąc hymn do Ducha Świętego O Stworzycielu Duchu, przyjdź, prosząc Ducha Prawdy i Uswięciciela o dary i łaski konieczne w małżeństwie.

W chwili zawierania małżeństwa narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie, a kapłan wiąże je końcem stuły. Odtąd te ręce, będą nierozerwalnie sobie towarzyszyły, pomagały i wspierały się.

Narzeczeni powtarzają teraz kolejno za kapłanem:
Ja (imię) biorę Ciebie (imię) za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Szczegóły dotyczące wystroju kościoła, muzyki, możliwości robienia zdjęć i filmowania omawiamy z księdzem.