Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Niedziela poprzedzająca Wielkanoc rozpoczyna Wielki Tydzień. Tego dnia wierni święcą palmy i uczestniczą w procesji upamiętniającej wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

Do niedawna panował zwyczaj picia tego dnia tzw. hiszpańskich wód – wody źródlanej z dodatkiem lukrecji. Święte źródła, z których pochodziła woda, były kiedyś celem pielgrzymek.

W Wielkiej Brytanii tradycyjną potrawą spożywaną w Niedzielę Palmową jest pudding daktylowy. Wzmiankę o daktylach znajdziemy w Biblii. W Starym Testamencie Jerycho zostało określone mianem „miasto palm pochodzące stamtąd daktyle słynęły z wyjątkowej soczystości.

W niektórych kościołach w okolicach Ross on Wye zachował się zwyczaj rozdawania ciasteczek daktylowych w kształcie baranka paschalnego (kiedyś podawano do nich jeszcze piwo).